Kontakt oss

Torfinn Hansen

Daglig leder

Kristoffer Johannessen

Leder styrt boring

Martin Sund

Prosjektleder